Kernboor Installatie:

core_drill core_drill

Details:

De machine is samengesteld uit:

core_drill

Werking:

Van elke vrachtwagen met oud papier die binnenkomt wordt een steekproef van zes papierbalen genomen. Deze Batch van zes balen wordt op de aanvoerband van de Kernboor Installatie gelegd. Binnen afzienbare tijd geeft de installatie uitsluitsel over de samenstelling van de papierbalen.

  1. De papierbaal wordt op de tafel ingeklemd.
  2. De tafel beweegt richting de twee holle boren welke een monster nemen.
  3. Na twee balen zijn de boren gevuld. De Monsters worden uitgedrukt en direct geanalyseerd.
  4. Na drie keer een serie van twee balen kan er een betrouwbare uitspraak gedaan worden over de samenstelling van de gehele vrachtwagen.

Toepassingen:

Op dit moment wordt deze machine ingezet bij een grote papierproducent in Nederland voor de analyse van vrachtwagens met oud-papier.

core_drill

Verborg Engineering heeft in dit project nauw samengewerkt de papierproducent(initiatiefnemer) en een Deens bedrijf(monsteranalyse). Door deze samenwerking is dit initiatief van de producent een succes geworden.

logo Verborg Engineering